Sức bền vật liệu II

Dấm liên tục là một dầm được đặt trên nhiểu gối tựa tạo nên nhiểu nhịp (h. 13-27). Đây ỉà bài toán sỉẽu tĩnh. Bậc siêu tĩnh là số liên kết đơn thêm vào, nghĩa là bằng số nhịp của dầm trừ đi một.
Hệ Cơ bản hợp lí là đặt các khớp trên mỗi gối tựa để chia dầm thành nhiểu dầm
đơn (h. 13-28). Như vậy lực đặt trên một nhịp nào đd sẽ không ảnh hưởng đến các
nhịp bên cạnh. Các phản lực Hên kết ở đây là các mômen. Điều kiện để hệ trở thành hệ
tình định tương đương là gốc xoay tương đối giữa hai mặt cát hai phía của khớp là bàng
khổng (vì dầm liên tục là một thanh lién nỗn tại đó các mặt cắt khồng od góc xoay tương
đối với nhau). Hệ phương trỉnh chính tác đượcthiết lập từ điều kiện đó.

Chúng ta nhận xét góc xoay tương đối giữa
hai mặt cắt vê hai phía của khớp chỉ do các
lực đật trên hai nhịp kế cận gây nẽn vỉ vậy
để tính chuyển vị tương đối của gối tựa thứ
n thì ta chỉ cần xổt tải trọng đặt trên hai
nhịp từ gối tựa n – 1 đến n + 1 (h. 13-29).

Để tiện cho các kí hiệu aau này ta sẽ gọi : 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?vbdod3a9xg9avek
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *