Sức bền vật liệu

CHƯƠNG 1

LÝ THUYẾT VỀ NGOẠI LỰC VÀ NỘI LỰC 

  NGOẠI LỰC

 1.  KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NGOẠI LỰC
 2. CÁC LOẠI LIÊN KẾT VÀ PHẢN LỰC LIÊN KẾT
  1. Gối di động (khớp di động)
  2. Gối cố định (khớp cố định)
  3. Ngàm

NỘI LỰC

 1. NỘI LỰC – PHƯƠNG PHÁP MẶT CẮT
 2. CÁC THÀNH PHẦN NỘI LỰC
 3. BIỂU ĐỒ NỘI LỰC
 4. LIÊN HỆ VI PHÂN GIỮA MOMEN UỐN, LỰC CẮT VÀ TẢI TRỌNG PHÂN BỐ

 
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?41xeo2ubpoopld2
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *