Tự học ANSYS

  Ansys được tạo ra để xử lý những bài toán dạng kết cấu phức tạp,tạo hình khó khăn như dầm cong,các kết cấu tấm,màng mỏng,hay động lực,va chạm mềm trên kết cấu… Tính mô hình hóa của ansys về phần tử hữu hạn thực sự rất mạnh,Giải quyết được những bài toán cơ học phức tạp,phù hợp cho …

More

Thực Hành ANSYS

Ansys cung cấp phương pháp giải các bài toán cơ với nhiều dạng mô hình vật liệu khác nhau :Đàn hồi tuyền tính,đàn hồi phi tuyến tính,Đàn dẻo,đàn nhớt,dẻo,dẻo nhớt,chảy dẻo ,vật liệu siêu đàn hồi,siêu dẻo,các chất lỏng và chất khí… Vậy chúng ta hãy cùng thực hành với một số bài tập để …

More