Tài liệu về gia công 1

Lấy lại bài viết từ myopera Hiện thời có rất nhiều tài liệu về gia công , chế tạo máy. Đa số là tài liệu tiếng Việt nên rất dễ theo dõi , và hơn nữa được tổng hợp từ nhiều trường đại học lớn như ĐHBK Hà Nội, DHBK Hồ Chí Minh, … Do …

More