LV_Thiết kế trống tạo đá

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, ngành Nhiệt – Lạnh cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa nền kinh tế nước nhà hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Một trong những lĩnh vực qua trọng …

More

LV_Tính toán cơ cấu quay dàn ngang

Trong khoảng hai thập kỷ qua, cơ sở hạ tầng GTVT đã được đầu tư xây dựng với một khối lượng rất lớn, trong phạm vi cả nước. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch đã được sửa chữa nâng cấp hay xây dựng mới. Trên các tuyến đường đó, rất nhiều cầu đã được …

More

LV_Phân tích sản phẩm, xác định dạng sản xuất và thiết kế bản vẽ lồng phôi, tra lượng dư cho các bề mặt gia công

Ngành chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất thiết bị công cụ cho mọi ngành kinh tế Quốc dân. Vì vậy việc phát triển KHKT trong lĩnh vực công nghệ CTM có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế hoàn thiện và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu …

More

DA_Thiết kế Thân bơm cánh gạt

Ngành chế tạo máy đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất thiết bị công cụ cho mọi ngành kinh tế Quốc dân. Vì vậy việc phát triển KHKT trong lĩnh vực công nghệ CTM có ý nghĩa hàng đầu nhằm thiết kế hoàn thiện và điều khiển quá trình sản xuất đạt hiệu …

More

DA_Khí cụ điện

Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước,ngành điện cũng đồng thời phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về điện Các khí cụ điện có nhiệm vú dảm bảo an toàn trong quá trinh vận hành các thiết bị điện Với những yêu cầu khác nhau mà người ta chế tạo …

More

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Từ những năm 70, nhu cầu xi măng cho xây dựng công nghiệp, cơ sở hạ tầng và nhà ở tăng lên nhanh chóng trên thế giới ,đặc biệt là sự bùng nổ về đầu tư phát triển công nghiệp xi măng tại các nước đang phát triển.mặtkhác để đáp ứng yêu cầu ngày càng …

More

LVCK: Tính toán thiết kế hệ thống thông gió, xử lý khí thải Phân xưởng Đúc – Công ty Mai Động

Trong lịch sử tiến hoá văn minh của mình, bên cạnh những bước nhảy vọt về kinh tế – xã hội, loài người luôn luôn phải đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng về môi trường. Vì vậy, phấn đấu để đạt được mục tiêu phát triển bền vững hay phát triển kinh tế …

More