Biên soạn sổ tay hướng dẫn tra cứu sử dụng tài liệu sửa chữa khung sườn máy bay (quyển 1)

GIỚI THIÊU CHUNG sổ tay hướng dân tra cứu sử dụng tài liệu sửa chữa khung sườn máy bay là tài liệu cung cấp cho chuyên viên kỹ thuật máy bay kiến thức lý thuyết và thực tế yêu cầu đủ để cấp chứng chỉ cho chuyên viên kỹ thuật khung sườn của FAA, phù …

More