Sách Hot!!! The Geometrical Tolerancing Desk Reference: Creating and Interpreting ISO Standard Technical Drawings

Sách về dung sai cũng như ghi kích thước trên bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO quốc tế thông dụng. Nếu là dân kỹ thuật thì sách này không thể bỏ qua, vì đây là sách mới nhất, trình bày chuyên nghiệp cũng như lượng thông tin khá nhiều, ăn đứt cuốn manual of Drawing. Không những thế …

More