LV_Thiết kế hệ truyền động cho thang máy chở hàng

Tên đề tài: Thiết kế hệ truyền động cho thang máy chở hàng. Các thông số kỹ thuật: Số tầng n:                                4                    4 Chiều cao mỗi tầng nhà h                                       ChiÒu cao mçi tÇng nhµ h0:   4  [m].        4                          [m]. Tốc độ truyền động v:            1,5      [m/s].                      1,5      [m/s]. Gia tốc cực đại amax:               1,5[m/s                    1,5      [m/s2]. Trọng lượng cabin G0:            1500 [kg].               1500   [kg]. Tải trọng định mức Gđm:        1300  [kg].              1300  [kg]. Đường kính puli D:                0,4   [m].                  0,4       [m]. …

More

Thiết kế kết cấu máy láng xi măng ống nước, trên cơ sở đó thiết kế quy trình công nghệ gia công một số chi tiết trong máy

Chế tạo máy là ngành công nghiệp then chốt, đóng vai trò quyết định trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá, từng bước đưa nền kinh tế đất nước hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngành chế tạo máy chế tạo ra các trang thiết bị cần …

More