Chưa phân loại

Tài liệu bài tập lớn chế tạo máy

bai tap lon che tao may

CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG 2

I Công dụng của chi tiết 2

II Yêu cầu kỹ thuật 2

III- Vật liệu chế tạo 2

Chương II: XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT 3

I -Sản lượng chi tiết gia công hàng năm xác định theo 3

II: Khối lượng chi tiết được xác định. 3

CHƯƠNG III: CHỌN DẠNG PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 4

I-Dạng phôi 4

II- Chọn phương pháp chế tạo phôi 5

III- Bảng vẽ phôi 5

CHƯƠNG IV- NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CHUẨN GIA CÔNG 6

LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ 6

I-Các phương án gia công 7

II- Thiết kế nguyên công: 8

II. 1 Nguyên công 1:Phay mặt 8 8

II.2 Nguyên công2: gia công mặt 5 13

II.3 Nguyên công3: gia công mặt 6 17

II.4 Nguyên công 4: Gia công rãnh mang cá 22

II.5 Nguyên công 5: gia công mặt 10 25

II.6 Nguyên công 6 : Gia công lỗ 33 29

CHƯƠNG V : XÁC ĐỊNH LƯỢNG DƯ GIA CÔNG VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN 35

I-Xác định lượng dư và kích thước trung gian bằng phương pháp phân tích. 35

II- Tính toán chế độ cắt cho nguyên công đạt kích thước 42 mm 38

II.1.Phay thô: 39

II.2. Phay tinh 40

CHƯƠNGVI: THIẾT KẾ ĐỒ GA 42

I- Hình thành nhiệm vụ thiết kế đồ gá: 42

II-Nội dung thiết kế đồ gá: 43

II.1.Sơ đồ nguyên lý đồ gá. 43

II.2.Tính toán sai số đồ gá. 43

III- Tính lực kẹp chặt: 45

 

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=378[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button