Tài Liệu Mật Mã Hóa – Nguyễn Hoàng Cương

Chương 1: Mật mã cổ điển
Chương 2: Lý thuyết Shannon 
Chương 3: Chuẩn mã dữ liệu
Chương 4: Kiểm tra tính nguyên tố xác suất
Chương 5: Các hệ mật khóa công khai khác
Chương 6: Các sơ đồ chữ ký số
Chương 7: Các hàm Hash
Chương 8: Phân phối và thỏa thuận về khóa
Chương 9: Các sơ đồ định danh
Chương 10: Các mã xác thực
Chương 11: Các chứng minh không tiết lộ thông tin

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Hoàng Cương
Kiểu tập tin : DOC

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?7ol9plm21a99e2l
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *