Tài liệu những ứng dụng thực tế của Unigraphics cho sinh viên thực hành

Với tài liệu này thì bạn có thể hiểu được những tiêu chuẩn thường dùng.

Hiểu được những lí thuyết chính về Cad/Cam

Được thực hành trên các model có sẵn

Tạo và hiệu chỉnh những khối lắp ráp

Tạo và hiệu chỉnh những khối hình học

Và cuối cùng là link download:

http://www.mediafire.com/download.php?34dfjwts9ks72f9

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *