Tài liệu về Hệ thống điều khiển [mediafire]

Thiết kế và Phân tích cho điều khiển thích nghi

Như nội dung trong cuốn sách này, khái niệm cơ bản và nguyên tắc cơ bản của thiết kế và phân tích điều khiển thích nghi được thể hiện cụ thể trong chương10. Như một cuốn giáo trình, nó phù hợp cho một khóa học một học kỳ: bài giảng được thêm vào có thể bao gồm hầu hết các cuốn sách mà không mất thông tin cần thiết. Để hổ trợ các vấn đề không liên quan đến chủ đề, ở cuối mỗi chương, có những vấn đề liên quan đến tài liệu của chương cũng như các cuộc thảo luận kỹ thuật vượt ra ngoài các chủ đề được viết. Một hướng dẫn riêng biệt có chứa các giải pháp cho hầu hết những vấn đề này cũng có sẵn. Vào cuối hầu hết các chương, cũng có một số chủ đề nâng cao để nghiên cứu nhiều hơn nữa trong điều khiển thích nghi.

http://www.mediafire.com/?1m92pwykcl7m114

Hệ thống điều khiển thích nghi

Trong cuốn sách này, chúng tôi đã biên soạn một số những phát triển gần đây nhất của điều khiển thích nghi hoặc cả các hệ thống tuyến tính và phi tuyến từ các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này. Chúng bao gồm kỹ thuật mạnh mẽ khác nhau, kỹ thuật nâng cao hiệu suất, kỹ thuật với một ít kiến thức tiên nghiệm, kỹ thuật chuyển đổi thích ứng, kỹ thuật điều khiển phi tuyến tính thích nghi và kỹ thuật điều khiển thích nghi thông minh. Mỗi kỹ thuật được mô tả được phát triển để cung cấp một giải pháp thiết thực để thực cho một vấn đề ngoài thực tế. Điều này không chỉ thúc đẩy các tổ chức của điều khiển thích nghi là một lĩnh vực nghiên cứu, mà còn chỉ ra tiềm năng của công nghệ này có thể được công nhận và tạo ra những lợi ích đáng kể.

http://www.mediafire.com/?4hqnn1y3ya80ds1

Kỹ thuật điều khiển tiên tiến

Các từ của cuốn sách có thể dùng để hiểu toàn diện về kỹ thuật điều khiển đối với bất kỳ khóa học khi xuất hiện như một chủ đề. Cuốn sách cũng dành được một nguồn tham khảo từ thực hành của các kỹ sư, sinh viên ,Thạc sĩ, và tài liệu cho tiến sĩ nghiên cứu sinh.

http://www.mediafire.com/?0rd7c1auu81a65h

Air Logic Control

Cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các nhà sản xuất không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của họ và đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất ọ bằng cách giảm chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian chu kỳ. áp lực cạnh tranh này làm tăng trách nhiệm của việc tự động hóa sản xuất. Việc phát triển mạnh mẽ, máy tính rẻ tiền và Programming Logic Controllers (PLC), máy tính chuyên dụng được sử dụng cho các ứng dụng điều khiển tầng, đã cho phép phát triển hệ thống tự động vô cùng phức tạp và tinh vi. Điều này cần thiết cho các loại nhiên liệu tự động hóa sự cần thiết cho hệ thống điều khiển cho phép quá trình thực hiện chức năng dự định của họ. Các hệ thống điều khiển, chức năng tốt trong môi trường sản xuất, phải là đáng tin cậy, chắc chắn, và không tốn kém. Được phổ biến cho các hệ thống điều khiển kết hợp với hệ thống điện / điện tử. Mặc dù hệ thống logic điện tử chiếm ưu thế trong điều khiển công nghiệp, nhiều ứng dụng có thể được đơn giản hóa và hoạt động hiệu quả hơn bằng cách sử dụng điều khiển logic không khí (ALC) hệ thống điều khiển khí nén đặc biệt là nơi mà các nguồn năng lượng dùng để điều khiển có thể được với các nguồn năng lượng phổ biến. Trong các ứng dụng nhiều tầng, ALC là đáng tin cậy hơn so với điều khiển điện tử. Chức năng của ALC là thu thập và xử lý thông tin và cung cấp tín hiệu áp lực mà có thể thao tác các thiết bị điện để làm công việc họ đang dự định. Không khí là một lưu chất thuận tiện cho việc chuyển đổi năng lượng và truyền tải điện. Sự sẵn có của không khí là không giới hạn và lưu chất này rẻ tiền. Sử dụng không khí trong các hệ thống khí nén không gây ô nhiễm và không gây hại cho khí quyển.

http://www.mediafire.com/?0lth6v4y3sog7gy

Giới thiệu về Điều khiển học

Cuốn sách này là nhằm cung cấp giới thiệu. Nó bắt đầu từ chỗ phổ biến và các khái niệm được hiểu rõ, và tăng dần, từng bước một, để cho thấy làm thế nào các khái niệm này có thể được thực hiện chính xác, và làm thế nào chúng có thể được phát triển cho đến khi chúng được đưa vào các thuật ngữ như thông tin phản hồi, ổn định, quy định, bất ổn định, thông tin, mã hóa, tiếng ồn, và các chủ đề điều khiển học khác. Trong suốt cuốn sách không có kiến thức về toán học nào với yêu cầu vượt ra ngoài đại số cơ bản, trong đó, các đối số không phụ thuộc vào các tính toán (vài tài liệu tham khảo để nó có thể được bỏ qua mà không gây tổn hại, vì được dự kiến chỉ để hiển thị như thế nào tính toán các tham gia vào cho các đối tượng thảo luận, nếu nó nên được sử dụng). Các minh họa và ví dụ là chủ yếu lấy từ sinh học, chứ không phải là vật lý. Hai cuốn sách gần như độc lập, tuy nhiên chúng có liên quan mật thiết.

http://www.mediafire.com/?hthwhdj405zqod5

Thiết kế hệ thống điều khiển Tương tự và kỹ thuật số

Mục tiêu cuối cùng của kỹ thuật, đặc biệt, đó là kỹ thuật điều khiển được thiết kế và xây dựng hệ thống vật chất thực để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ví dụ, một kỹ sư có thể được yêu cầu thiết kế và cài đặt một bộ trao đổi nhiệt để điều khiển nhiệt độ và độ ẩm của một tòa nhà lớn. Điều này đã là một vấn đề lâu dài về kỹ thuật, và nhiều dữ liệu liên quan đã được thu thập. Từ tổng khối lượng và vị trí địa lý của tòa nhà, chúng ta có thể xác định năng lượng cần thiết của các trao đổi và sau đó tiến hành cài đặt hệ thống. Nếu, sau khi cài đặt, ta thấy trao đổi không đủ mạnh để điều khiển môi trường của tòa nhà, nó có thể được thay thế bằng một bộ khác mạnh hơn. Cách tiếp cận này, mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và thử nghiệm lặp đi lặp lại, được gọi là phương pháp thực nghiệm. Mặc dù các phương pháp thực nghiệm phải được thực hiện bằng cách thử và sai, nó đã được sử dụng thành công để thiết kế nhiều hệ thống vật lý.

http://www.mediafire.com/?fg1kf6dr2dpzq2i

Quá trình Điều khiển liên tục tự động

Cuốn sách này đã được viết trong nhiều năm, trong khi giảng dạy các khóa học ngắn hạn cho ngành công nghiệp.
Hầu hết những người tham gia là các kỹ sư tốt nghiệp, và một số là nhân viên kĩ thuật và thiết bị. Đối với các kỹ sư, thách thức là để cho họ thấy rằng lý thuyết điều khiển hầu hết trong số họ nghe nói ở trường đại học thực sự là cơ sở cho việc thực hành quá trình điều khiển. Đối với các kỹ thuật viên, thách thức là để dạy cho họ thực hành điều khiển quá trình với ít chủ đề về toán học.Một nỗ lực lớn đã được thực hiện để giải thích, sử dụng ngôn ngữ dễ đọc, ý nghĩa và tầm quan trọng của mỗi kỳ hạn được sử dụng: đó là, những gì thời hạn là nói về quá trình, về bộ điều khiển, điều khiển về hiệu suất, và v v.

http://www.mediafire.com/?qkgx95sh89m1hvu

Thu thập và xử lý tín hiệu cho các cảm biến thông minh

cảm biến thông minh được quan tâm rất lớn trong nhiều lĩnh vực của ngành công nghiệp, hệ thống điều khiển, ứng dụng y sinh học, vv . Phần lớn các sách về thiết bị cảm biến tập trung vào phương pháp cổ điển để thu thập dữ liệu, đó là thông tin được trong biên độ của điện áp hoặc dòng tín hiệu. Chỉ có một vài chương sách, bài báo và các tài liệu xem xét dữ liệu thu thập từ các cảm biến kỹ thuật số và bán kỹ thuật số. Cảm biến thông minh và vi cảm biến ngày càng phụ thuộc về hiện tượng cộng hưởng và thay đổi dao động, nơi thông tin được nhúng không theo biên độ, nhưng trong các tham số tần số hoặc thời gian của tín hiệu đầu ra. Theo quy định, phần lớn các ấn phẩm khoa học dành riêng cho các thiết bị cảm biến thông minh chỉ phản ánh những thành tựu công nghệ vi điện tử. Tuy nhiên, hiện đại, công nghệ vi cảm biến tiên tiến mới đòi hỏi kỹ thuật đo lường tiên tiến.

http://www.mediafire.com/?3ik2noegm2mcju2

Các máy ảo Phân phối Bên trong Rotor CLI

Lập trình phân phối đã được công nhận là một môn học phụ của khoa học máy tính trong gần một nửa thế kỷ, mặc dù nó đã không phát triển thành một công nghệ điện toán cần thiết cho đến khi một thập kỷ qua. Với một lịch sử lâu dài, các chương trình phân phối có truyền thống yêu cầu hỗ trợ hệ điều hành (OS) đã không cung cấp – ít nhất là không trực tiếp. Điều này kích thích nghiên cứu và phát triển phần mềm mà sẽ mở rộng hành vi của các hệ điều hành, nhưng không phải là một phần của hệ điều hành. Theo truyền thống, phần mở rộng đó đã được tạo các thư viện của chức năng mới như bộ đệm I / O thường trình, chức năng đồ họa, và như vậy. Thời gian chạy các thư viện (còn được gọi là hệ thống thời gian chạy) được xây dựng để hỗ trợ thực hiện chương trình trong một ngôn ngữ cụ thể, ví dụ như C , thời gian chạy thư viện thực hiện một tập hợp các chức năng mà ngôn ngữ phụ thuộc hoạt động chính xác.

http://www.mediafire.com/?i51zfhd0q9pby4i

Nguyên tắc cơ bản của công nghiệp đo lường và điều khiển quá trình

Cuốn sách này đã được cụ thể bằng văn bản với một giới thiệu về ngày công nghiệp thiết bị và quy trình điều khiển hiện đại cho trình độ nhân viên kĩ thuật dưới 2 năm kinh nghiệm, dạy nghề, hoặc sinh viên, và như là một sổ tay hướng dẫn cho các nhà quản lý, kỹ sư,
và kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực thiết bị đo và điều khiển quá trình.
Dự kiến các sinh viên tương lai sẽ có một sự hiểu biết cơ bản
toán học, điện, và vật lý. Khóa học này nên chuẩn bị đầy đủ
một nhân viên kỹ thuật tương lai, hoặc phục vụ như là giới thiệu một cho một kỹ sư tương lai có nhu cầu để có được một sự hiểu biết cơ bản vững chắc của thiết bị đo đạc và quy trình điều khiển.

http://www.mediafire.com/?7g9fx6q88k35tgo

Leave a Reply

Your email address will not be published.