Targeted Advertising Technologies in the ICT Space A Use Case Driven Analysis

Targeted Advertising Technologies in the ICT Space: A Use Case Driven Analysis by Christian Schlee English | 2013 | ISBN: 3834823953 | 250 pages | PDF | 5,6 MB

Trong những năm gần đây, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đã bắt đầu thay đổi đáng kể. Các hãng vận tải đang bên bờ vực thẳm bởi thất thoát doanh thu lớn vì vậy họ càng cần phải xác định thêm doanh thu tiềm năng mới bên ngoài việc kinh doanh chủ chốt của mình.

Quảng cáo hướng đối tượng chính là một món hời béo bở. Tác giả Christian Schlee đã đưa ra một bản khái quát về sự phát triển và xu hướng quảng cáo hướng đối tượng mới nhất trong không gian công nghệ thông tin hiện nay. Tác giả không những tập trung vào các khía cạnh công nghệ trong quảng cáo hướng đối tượng, mà còn bao quát các khía cạnh kinh doanh và pháp lý. Ông phân tích các trường hợp sử dụng đáng chú ý nhất trong Web, IPTV, môi trường di động, và trong các bối cảnh hội tụ và kiểm tra các khối xây dựng công nghệ quan trọng.

**************************

In recent years, the field of information and communication technology has started to change dramatically. Carriers are threatened by high revenue losses requiring them to identify new revenue potentials beyond their core business. Targeted advertising can be one of these revenue opportunities. Christian Schlee provides a broad overview of the latest developments and trends in targeted advertising in the ICT space. The author focuses on the technological aspects of targeted advertising, but also covers business and legal aspects. He analyzes the most interesting use cases in the Web, IPTV, the mobile environment, and in converged scenarios and examines important technological key building blocks.

Giá: 30.000 vnd (Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *