Thiết kế dao tiện định hình

 

Vật liệu gia công : thép 45 có b = 750 N / mm2
I . Chi tiết gia công :
Chi tiết gia công làm từ thép 45, b = 750 N/ mm2, bao gồm nhiều loại bề mặt tròn xoay, mặt trụ, mặt côn. Đây là một chi tiết tương đối điển hình. Kết cấu chi tiết cân đối. Độ chênh lệch đường kính không quá lớn . Trên chi tiết không có đoạn nào có góc profin quá nhỏ hoặc bằng 0.

http://www.mediafire.com/?fnzm73ebtj27ys1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.