Thiết kế khuôn trên solidworks với 3DQuickMold ( Plugin solidworks )

[adrotate banner=”7″]

Khuôn trên solidworks là modul mới được hãng tích hợp vào trong phần mềm nhằm giúp người sử dụng giải quyết các vấn đề liên quan tới thiết kế khuôn. Trước đây để có thể thiết kế khuôn thi người sử dụng phải chuyển qua phần mềm khác và tất nhiên việc này sẽ gây kho khăn cho người sử dụng phải học nhiều phần mềm một lúc. Nhưng mỗi phần mềm chỉ học một mảng kiến thức gấy tốn khá nhiều thời gian.

Giờ đây solidworks đã được tích hợp sẵn modul 3D Quickmold khiên chi việc thiết kế khuôn dễ dàng hơn.  Viêc học 3D Quickmold trên solidworks người học sẽ cảm thấy dễ dàng hơn vì đã quen với môi trường.

thietkekhuon

Vì cũng là modul mới ra nên bạn có thể tìm được các tài liệu nước ngoài nhưng việc tìm tài liệu tiếng Việt  không phải dễ dàng. Thậm chi nhiều tài liệu viết về thiết kế khuôn trên 3D QuickMold không chính xác.

thietkekhuon

Nhận tiện đây giới thiệu đến các bạn tài liệu thiết kế khuôn với 3D QuickMold

Link dowload tài liệu 3DQuickMold :

File sách: https://www.mediafire.com/?gmt5r62kak88wp9

File thực hành : https://drive.google.com/file/d/0B73HdH-QUgbDckNrd1JBT0JyWFk/view?usp=sharing

Những bạn nào chưa biết về slolidworks muốn học thì có thể tham khảo tài liệu solidworks cơ bản
[adrotate banner=”8″]