Thiết lập và quản trị hệ thống thư điện tử

 

Tài liệu giới thiệu tổng quan về email, cách thức xây dựng email và hướng dẫn thiết lập, vận hành một số chương trình mail server.

Chương 1. Khái niệm chung về hệ thống thư điện tử
Chương 2. Giới thiệu về mail client
Chương 3. Quản trị hệ thống thư điện tử
Chương 4. Quản trị hệ thống MDaemon
Chương 5. Một số lỗi thường gặp với thư điện tử

 

 

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 7.25 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://mediafire.com/?i4wwzqmbdz4
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *