Thực hành vận hành trên hệ thống mô phỏng – Thiết bị hóa dầu, 115 Trang

zcxxTài liệu này được thiết kế theo từng mô đun/môn học thuộc hệ thống mô đun/môn học của một chương trình, để đào tạo hoàn chỉnh nghề vận hành thiết bị chế biến dầu khí ở cấp trình độ lành nghề và được dùng làm Giáo trình cho học viên trong các khoá đào tạo, cũng có thể được sử dụng cho đào tạo ngắn hạn hoặc cho các công nhân kỹ thuật, các nhà quản lý và người sử dụng nhân lực tham khảo. Đây là tài liệu thử nghiệm sẽ được hoàn chỉnh để trở thành giáo trình chính thức trong hệ thống dạy nghề.
Bài 1 khái niệm hệ thống mô phỏng
Bài 2 vận hành phân xưởng chưng cất dầu thô ở áp suất thường (cdu)
Bài 3 vận hành phân xưởng cracking xúc tác cặn
Bài 4 vận hành phân xưởng reforming tái sinh xúc tác liên tục (ccr)
Bài 5 vận hành phân xưởng xử lý naphtha bằng hydro (nht)
Bài 6 vận hành phân xưởng đồng phân hóa naphtha nhẹ (isomer)
Bài 7 vận hành phân xưởng xử lý go bằng hydro (go-htu)
Bài 8 vận hành phân xưởng thu hồi propylene (pru)
Các thuật ngữ chuyên môn
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?88s9gd27wrqc9nb
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *