Thuyết trình cầu chủ động của xe ô tô

Untitled

 

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

I.Công dụng
II.Yêu cần
III. Phân loại
IV.Nguyên nhân hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/cy30n2c5difzx10/thuyet_trinh_cau_chu_dong_cua_xe_o_to_bp0FmucUvj_20130716100600_169747.ppt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *