Tính Kết Cấu: Theo Phương Pháp Động Lực Học – Ts.Võ Như Cầu, 236 Trang

 

http://www.thuvienso.info
Chương 1. Hệ một bậc tự do không có lực cản
Chương 2. Hệ một bậc tự do có lực cản
Chương 3. Hệ một bậc tự do dưới tác dụng của tải trọng điều hòa
Chương 4. Hệ chịu tác dụng của tải trọng khái quát
Chương 5. Chuỗi Fourier áp dụng vào việc tính các tải trọng chu kỳ
Chương 6. Các tọa độ khái quát và phương pháp Rayleigh
Chương 7. Nhà chịu cắt nhiều tầng
Chương 8. Dao động tự do của nhà chịu cắt
Chương 9. Dao động cưỡng bức của nhà chịu cắt
Chương 10. Dao động của dầm
Chương 11. Dao động của khung phẳng
Chương 12. Dao động của hệ dầm trực giao
Chương 13. Dao động của khung không gian
Chương 14. Dao động của giàn

Tính Kết Cấu Theo phương Pháp Động Lực Học giới thiệu một số khái niệm cơ bản về phương pháp động lực học, áp dụng cho các kết cấu, từ loại đơn giản nhất một bậc tự do đến loại phức tạp nhiều bậc tự do như nhà nhiều tầng, dầm, giàn,khung. Nội dung trình bày dưới dạng ma trận để được ngắn gọn và tiện cho việc lập trình.Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.
eBook bản SCAN khá đẹp !!

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Võ Như Cầu
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 29MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?jz89vhvz356k515
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *