Tính toán hệ dẫn động cơ khí 1 và 2 _Mediafire

 Đây là sổ tay tra cứu, thiết kế chi tiết máy toàn tập của Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Là cuốn cảm nang không thể thiếu của các kỹ sư cơ khí trong năm cuối, hay cho các bạn cần cần tim hiểu về công nghệ chế tạo máy và chế tạo lắp ráp các chi tiết máy.
link download  (tap1+2 = 16,7Mb)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *