Tổng hợp tài liệu gia công phay_Mediafire

Giáo Trình Phay Thuận & Phay Nghịch_SPKT TPHCM

http://www.mediafire.com/?pg8sb7mb8vlr7kc

 Sơ Đồ Hình Ảnh MCC

http://www.mediafire.com/?u39o97o9fkbnjzh

http://www.mediafire.com/?zcuysxu5e8jyy0f

Thiết Kế Máy Cắt KL_SPKT

http://www.mediafire.com/?lxn7xt75o0ub9rq

Thực Hành Phay http://www.mediafire.com/?d7i05c1az66uy1e

Giáo Trình MCC Cắt Gọt_Sách Dùng Cho Trường THCN Hà Nội

http://www.mediafire.com/?s1nn979dgghtxqx

 Giáo Trình MCC Năng Cao_Trường DH Kỹ Thuật Thái nguyên

http://www.mediafire.com/?49f1my39ll472p4

Kỹ Thuật Phay_ng tiến đào và ng tiến dũng

http://www.mediafire.com/?76fj83a63d7xq3d

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *