Ứng dụng Catia trong tính toán và thiết kế mô phỏng cơ khí

Untitled

 

Nội dung:

1.Mở đầu
2.Lịch sử phát triển
3.Yêu cầu cấu hình máy tính
4.Tài liệu học tập và nghiên cứu
5.Catia và các ứng dụng của nó
6.Ưu điểm và hạn chế của phần mềm

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/22z9x7r7h1t7h2n/ung_dung_catia_trong_tinh_toan_va_thiet_ke_mo_phong_co_khi_fgQpS1XCk4_20130125101100_617.ppt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *