Tài liệu cad/cam

Về mục ứng dụng ( Application) của Creo Parametric

Tab Application cho phép bạn kích hoạt được nhiều ứng dụng tùy vào mô hình mà bạn đang làm việc và license tương ứng mà bạn có.

Những ứng dụng này bao gồm:

 Các mô hình hàn trên một khối lắp. Tạo ra các bảng báo cáo về các thông số hàn và hiển thị các biểu tượng hàn trên bản vẽ lắp .

 Tạo các lệnh liên quan đến khuôn mẫu/Khuôn đúc như Silhouette Curve, Draft Line, Draft, Tan Draft, Offset Area, 1 Sided Trim, Đường nước (Waterlines), và kênh dẫn trong chế độ Part.

 Mô phỏng cách làm việc và chức năng của một sản phẩm trong môi trường giả định để giúp các kĩ sư, chuyên gia đánh giá được các đặc tính cơ khí và những thay thế cần thiết mà không cần phải xây dựng mô hình.

  Hiển thị kết quả của một các nghiên cứu về phân tích hoặc thiết kế.

  Tạo các đường liên kết của dây dẫn trong một hệ thống lắp

  Hệ thống mô hình 3D cho các ống dẫn một cách phức tạp theo những tiêu chuẩn của người dùng hoặc theo các tiêu chuẩn  của dự án.

  Bố trí khuôn- tự động tạo các thiết kế khuôn không chỉ gói gọn trong việc tạo lõi và lắp ráp lòng khuôn.

 Cung cấp một môi trường cộng tác tới người dùng ECADMCAD. Họ có thể dùng CP và Intercom Expert, hoặc ProductView Professional để xem xét thiết kế, đánh giá nó và hiệu chỉnh, trao đổi các thay đổi về thiết kế.

  Tạo một cơ cấu di chuyển và phân tích chuyển động của nó

  Ghi lại cách hoạt động và mô phỏng của các khối lắp từ CP

  Các giải pháp về chương trình phay. Các giải pháp thông qua gia công 3 trục và các đặc tính cơ bản của máy gia công số.

  Cung cấp các công cụ cho phép các kĩ sư có thể tiến hành các bước trình tự cho việc tạo post process từ các mô hình sản phẩm qua các dữ liệu máy CNC. NC tạo ra các dữ liệu cần thiết  để điều khiển máy công cụ nhằm gia công sản phẩm từ CP.

  Tiến hành hoạt động PTC NC post-processor, G-POST. Post-processor được dùng để chuyển các file CL thành các mã G/M cho máy CNC

  Tạo các báo cáo về hoạt động gia công tại xưởng thành file HTML. File này chứa các thông tin gia công quan trọng và danh sách dao cụ, được liệt kê theo hoạt động NC.

Nguyễn Phước Hải – Hayegroup

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button