Viết các phản ứng Oxi hóa khử thường gặp – Võ Hồng Thái, 37 Trang

Để viết được các phản ứng oxi hóa khử thì chúng ta cần biết một số chất oxi hóa và một số chất khử thường gặp. Chất oxi hóa sau khi bị khử thì tạo thành chất khử liên hợp (chất khử tương ứng); Cũng như chất khử sau khi bị oxi hóa thì tạo thành chất khử liên hợp (chất khử tương ứng). Ta phải biết các chất khử và chất oxi hóa tương ứng thì mới viết được phản ứng oxi hóa khử.
I.1. Các hợp chất của mangan: KMnO4, K2MnO4, MnO2
II.2. Hợp chất của crom: K2Cr2O7; K2CrO4
I.3. Axit nitric (HNO3), muối nitrat trong môi trường axit (NO3-/H+)
I.4. Axit sunfủric đậm đặc nóng, H2SO4(đ, nóng); Khí sunfurơ (SO2)
I.5. Ion H+
I.6. Ion kim loại
I.7. Halogen X2 và các hợp chất của nó
I.8. Ozon (O3)
I.9. Hiđro peoxit (H2O2)
I.10. Oxit kim loại (Oxid kim lọai)
I.11. Một số phi kim (Không kim loại)

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Võ Hồng Thái
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?c0mabzpj2d9pz4i
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *