Warehouse Management Automation and Organisation of Warehouse and Order Picking Systems

Michael Ten Hompel, ‎Thorsten Schmidt – Warehouse Management: Automation and Organisation of Warehouse and Order Picking Systems
Published: 2006-10-13 | ISBN: 354035218X | PDF | 356 pages | 4 MB
Cuốn sách này giúp người đọc dễ dàng đánh giá và xác định được hệ thống quản lý kho hàng(WMS) phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Tác giả đã đưa ra những lời khuyên bổ ích dựa trên kiến thức thực tế và mô tả chi tiết về các quá trình và công nghệ cần thiết cho sự hiểu biết cơ bản. Sách cung cấp cho độc giả các hướng tiếp cận mới với cấu trúc và thiết kế của hệ thống quản lý kho, cùng những tranh luận về mặt hạn chế của hệ thống hiện hành. Bên cạnh đó, sách còn hướng dẫn bạn làm thế nào để vận hành một hệ thống quản lý kho đơn giản dựa trên myWMS sáng kiến ​​mã nguồn mở.
*******************************

This book helps readers evaluate and specificy the best Warehouse Management System (WMS) for their need. The advice is based on practical knowledge, describing in detail fundamental processes and technologies needed for a basic understanding. New approaches in the structure and design of WMS are presented, along with discussion of the limitations of current systems. The book shows how to operate a simple WMS based on the open-source initiative myWMS.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *