Xây dựng nền đường ô tô – Pgs.Ts.Nguyễn Quang Chiêu, 205 Trang

 

http://www.thuvienso.info Xây dựng đường ô tô là một công tác tổng hợp, gồm nhiều công việc khác nhau, từ công tác giải phóng mặt bằng đến việc xây dựng nền đường, mặt đường, các công trình trên đường (như cầu, cống, tường chắn…) cho đến các công trình phòng hộ và khai thác đường. Khi xây dựng đường thành phố nó còn gồm công tác xây dựng đường xe đạp, đường người đi, quảng trường, các công trình ngầm, công tác trồng cây và trang trí đường…
Tuy nhiên do sự hạn chế về số tiết học nên trong giáo trình này chỉ nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nền đường và mặt đường trong các điều kiện khác nhau, bằng vật liệu khác nhau. Phần  “Xây dựng nền đường ô tô” chủ yếu trình bày các biện pháp và kỹ thuật thi công công trình nền đường trong các điều kiện khác nhau về địa hình, địa chất và trang thiết bị thi công. Phần này còn có chương 10 giới thiệu về kỹ thuật thi công các công trình nhỏ trên đường là các công trình liên quan chặt chẽ với việc xây dựng nền đường.
Khi biên soạn lần tái bản này, chúng tôi đã dựa vào quy trình thi công nền đường, các tiêu chuẩn kỹ thuật  liên quan đến công tác làm đất hiện hành, yêu cầu nền đường theo TCVN 4054-05, đồng thời cố gắng cập nhật các kỹ thuật thi công mới nhất ở trong và ngoài nước, các máy thi công nền hiện đại, đặc biệt trình bày tương đối chi tiết về các biện pháp xử lý, khi xây dựng nền đường trên đất yếu và về kỹ thuật đầm nén đất là những vấn đề mới khi xậy dựng nền ở nước ta.
Lời nói đầu
Chương 1. Các vấn đề chung về xây dựng nền đường
Chương 2. Công tác chuẩn bị thi công
Chương 3. Công tác làm đất trong xây dựng đường
Chương 4. Thi công nền đường bằng máy
Chương 5. Đầm nén đất nền đường
Chương 6. Thi công nền đường bằng phương pháp nổ phá
Chương 7. Xây dựng nền đường khi nâng cấp cải tạo và trong các trường hợp đặc biệt
Chương 8. Xây dựng nền đường đắp trên đất yếu
Chương 9. Công tác hoàn thiện nền đường và gia cố mái Taluy
Chương 10. Xây dựng các công trình trên đường

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Quang Chiêu
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?uix5txo7t9nahih
[/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *