Chưa phân loại

Xử lí thời gian thực và xử lí phân tán trong hệ thống điều khiển phân tán

Untitled

 

7.1 Khái niệm “thời gian thực”
7.2 Hệ điều hành thời gian thực
7.3 Khái niệm “xử lý phân tán”
7.4 Các kiến trúc xử lý phân tán
7.5 Các cơ chế giao tiếp trong hệ phân tán

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/5588uumo52og92q/Xử_lí_thời_gian_thực_và_xử_lí_phân_tán_trong_hệ_thống_điều_khiển_phân_tán.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button