Xử lý bức xạ và cơ sở của công nghệ bức xạ – Ts.Trần Đại Nghiệp, 97 Trang

 

Ngay từ khi phát hiện ra tia X vào năm 1895 và hiện tượng phóng xạ vào năm 1896, con người đã hiểu ra rằng nguồn năng lượng mà các loại bức xạ này mang theo là vô cùng to lớn. Nếu như ngành năng lượng hạt nhân chuyên khai thác nguồn năng lượng khổng lồ của phản ứng phân hạch trong các nhà máy điện hạt nhân, thì công nghệ bức xạ sử dụng nguồn năng lượng nhỏ hơn của chùm bức xạ phát ra từ các nguồn đồng vị phóng xạ và các máy gia tốc để xử lý và biến tính vật liệu, sản xuất ra hàng hoá phục vụ nhu cầu đa dạng của con người. 
Công nghệ bức xạ là một lĩnh vực khoa học công nghệ ra đời trên nền tảng của sự kết hợp chủ yếu giữa các ngành vật lý hạt nhân, khoa học vật liệu, hoá học và sinh học. Ngày nay ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, trong đó có công nghệ bức xạ ở một số nước đã trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật thực sự, với lợi nhuận hàng năm lên tới hàng trăm tỷ đô la, mang lại hàng triệu công ăn việc làm, có thể sánh ngang với ngành năng lượng hạt nhân và nhiều ngành kinh tế quan trọng  khác.
Tuy chiếm một tỷ phần khiêm tốn trong công nghiệp nhưng công nghệ bức xạ đang phát triển rất mạnh mẽ với tốc độ tăng truởng hàng năm lên tới 20÷25%.  Ở nước ta công nghệ bức xạ đã bắt đầu phát triển từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước và hiện nay đã có một số nhà máy xử lý bức xạ hoạt động ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ bức xạ, việc đưa lĩnh vực khoa học công nghệ này vào chương trình đào tạo đại học và sau đại học là một nhu cầu cần thiết. Công nghệ bức xạ là một trong những môn học bắt buộc của chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ hạt nhân của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Giáo trình Xử lý bức xạ và cơ sở của công nghệ bức xạ là tài liệu được biên soạn để phục vụ cho môn học này. Nó được phát triển từ các bài giảng của tác giả cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội về công nghệ bức xạ trong những năm vừa qua và từ cuốn Công nghệ bức xạ do tác giả viết, được Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật ấn hành năm 2002 dành cho mục đích đào tạo đại học và sau đại học. Với việc  kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, việc cập nhật các thành tựu mới nhất trong lĩnh vực xử lý bức xạ và công nghệ bức xạ, tác giả hy vọng giáo trình sẽ trang bị cho sinh viên ngành công nghệ những kiến thức cần thiết và hiện đại thuộc lĩnh vực xử lý bức xạ và công nghệ bức xạ. Tác giả mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng nghiệp và sinh viên đối với giáo trình để hoàn thiện nó trong những lần tái bản về sau.
Chương 1. Các đặc trưng của bức xạ và nguồn bức xạ
Chương 2. Các nguồn bức xạ sử dụng trong công nghệ bức xạ
Chương 3. Các phương pháp đo liều cao trong xử lý bức xạ
Chương 4. Quá trình truyền năng lượng và cơ sở lý thuyết của công nghệ bức xạ
Chương 5. Tương tác của bức xạ với chất rắn, chất lỏng và các quá trình bức xạ nhiều pha
Chương 6. Tương tác của bức xạ với vật liệu polyme
Chương 7. Một số quy trình và sản phẩm của công nghệ bức xạ.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Đại Nghiệp
Kiểu tập tin : PDF

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?v9v8lcyw85zb0xx
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *