An toàn vệ sinh lao động trong sử dụng điện

An toàn sử dụng điện là vấn đề rất quan trọng đối với một kỹ sư, công nhân thi công về điện. tuy nhiên có rất nhiều người không quan trong đến vấn đề này để rồi để lại hậu quả rất lớn . Các công ty, doanh nghiệp luôn chu ý đến vấn đề này vi họ biết nó rất quan trọng. Trong hai bài viết trước đã chia sẽ với các bạn hai giáo trình an toàn trong xây dựng và an toàn trong sản xuất cơ khí. Bài viết lần này chia sẻ với các bạn giáo trình an toàn an toàn sử dụng điện.

antoancokhi

Xem Online

Link download giáo trình an toàn an toàn sử dụng điện.

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pVmZmZVVDSXh4VUE/view?usp=sharing

 

AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ

AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG

XEM THÊM