An toàn vệ sinh trong lao động thi công xây dựng

An toàn trong xây dựng để góp phần đảm bảo lao động trên công trường xây dựng, công tác huấn luyện cho những người làm việc để họ có thể nhận biết được những nguy cơ xảy ra tai nạn và nắm được các biện pháp đề phòng, phù hợp với thực tế công trường và những biện pháp thi công đã được lập là cần thiết. Việc huấn luyện này chủ yếu được tiến hành bởi những cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về an toàn trong xây dựng. Với mục đích cung cấp những tài liệu tham khảo hữu ích, tài liệu này được biên soạn dành cho những cán bộ đó để họ có thể tự mình soạn ra các bài giảng về an toàn trong xây dựng và hướng dẫn cho người làm việc trên công trường một cách đơn giản ngắn gọn và dễ hiểu

antoanxaydung

 

Xem online

Link download Giáo trình an toàn trong xây dựng

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pYXFLTDFGUno0QjA/view?usp=sharing

AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT CƠ KHÍ

AN TOÀN SỬ DỤNG ĐIỆN