Bài Giảng Môn Công Nghệ và Thiết Bị Mạng – Nhiều Tác Giả, 72 Trang

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG DIỆN RỘNG
1.1. Giới thiệu về WAN
1.2. Các thiết bị kết nối WAN
1.3. Router trong WAN
1.4 Đặc điểm vật lý của Router
1.5 Vai trò của Router trong WAN
CHƯƠNG 2. CẤU HÌNH ROUTER
2.1 Khái niệm về cấu hình Router
2.2 Cấu trúc router.
2.3 Các mode config
CHƯƠNG III: GIAO THỨC ĐNNH TUYẾN
3.1.Giới thiệu về định tuyến
3.2. Định tuyến tĩnh
3.3. Định tuyến động
3.4.Tổng quát về giao thức định tuyến
Chương 4 GIAO THỨC ĐNNH TUYẾN THEO VÉC KHOẢNG CÁCH
4.1.Tổng quan về định tuyến theo vectơ khoảng cách
4.2. Định tuyến theo vectơ khoảng cách
4.4. Giao thức định tuyến RIP
4.5. Kiểm tra cấu hình RIP
4.6. Xử lý sự cố về hoạt động cập nhật của RIP
4.7. Không cho router gửi thông tin định tuyến ra một cổng giao tiếp
4.8. Chia tải với RIP
4.9. Chia tải cho nhiều đường
4.10. Tích hợp đường cố định với RIP
CHƯƠNG 5: DANH SÁCH TRUY CẬP ACLs
5.1. Cơ bản về Danh sách kiểm tra truy cập
5.2. Danh sách kiểm tra truy cập

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.6MB
[like-gate]
http://www.mediafire.com/?sntoqi6xty2jhnl
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *