Bài giảng môn Kỹ Thuật Truyền Tin – Nhiều Tác Giả, 93 Trang

CHƯƠNG I – MỞ ĐẦU..
I.1. Giới thiệu..
I.2. Mô hình truyền thông
I.3. Các tác vụ truyền thông
I.4. Truyền dữ liệu..
I.5. Mạng truyền dữ liệu
I.6. Sự chuNn hóa
I.7. Mô hình OSI….
CHƯƠNG II – TRUYỀN DỮ LIỆU
II.1. Một số khái niệm và thuật ngữ
II.2. Truyền dữ liệu tương tự và dữ liệu số ..
II.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tín hiệu.
II.3.3. Nhiễu…
II.3.4. Khả năng truyền tải của kênh truyền
CHƯƠNG III – CÁC MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN
III.1. Tổng quan
III.2. Môi trường truyền…
CHƯƠNG IV – MÃ HÓA VÀ ĐIỀU CHẾ DỮ LIỆU
IV.1 Dữ liệu số, tín hiệu số..
IV.2. Dữ liệu số, tín hiệu tương tự
CHƯƠNG V – GIAO DIỆN GIAO TIẾP DỮ LIỆU
V.1. Các phương pháp truyền số liệu …
V.2. Giao diện ghép nối
CHƯƠNG VI – ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU
VI.1. Kiểm soát lỗi
VI.2. Điều chỉnh thông lượng
VI.3. Giao thức BSC và HDLC…
VI.4. Đặc tả giao thức
VI.5. Các giao thức điều khiển truy nhập phương tiện truyền
CHƯƠNG VII – TỔNG QUAN VỀ GHÉP KÊNH…
VII.1. Bộ tập trung
VII.2. Bộ phân đường
VII.3. Dồn kênh theo tần số
VII.4. Dồn kênh theo thời gian
VII.5. Phân đường thời gian theo thống kê.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều Tác Giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.28MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?xzqgguaozu9ux51

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *