Bài giảng phương pháp số – Ths.Phan Thị Hà, 122 Trang

 

zxcChương 1: Sai số và số xấp xỉ
1.1. Tổng quan về phương pháp số
1.2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối
1.3. Cách viết số xấp xỉ
1.4. Các quy tắc tính sai số
Chương 2: Các phương pháp số trong đại số tuyến tính
2.1. Ma trận và định thức
2.2. Hệ phương trình đại số tuyến tính
2.3. Tính giá trị riêng và vec tơ riêng của ma trận
Phương pháp lũy thừa để tìm một trị riêng và vec tơ riêng gần đúng
Phương pháp xuống thang để tìm trị riêng nối tiếp theo
Trường hợp ma trận A đối xứng và xác định dương
Chương 3: Phép nội suy và hồi quy
3.1. Mở đầu
3.2. Nội suy đa thức
3.3. Khớp đường cong – nội suy spline
3.4. Phương pháp bình phương cực tiểu
Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến
4.1. Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm
4.2. Một số phương pháp lặp giải phương trình
Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định
5.1. Tính đạo hàm
5.2. Tính gần đúng tích phân xác định
Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân
6.1. Mở đầu
6.2. Phương pháp Euler
6.3. Phương pháp Euler cải tiến
6.4. Phương pháp Euler – Cauchy
6.5. Phương pháp Runge – Kutta

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Thị Hà
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?mzrj90ebzerxpx4
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *