Bài giảng trang bị điện trong máy – Ths.Nguyễn Bê, 115 Trang

zxc

Chương 1 Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện (2 tiết)
1.1 Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện
1.2 Đặc tính cơ của truyền động điện
Chương 2 Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện (8 tiết)
2.1 Động cơ điện một chiều kích từ độc lập và kích từ song song
2.2 Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
2.3 Các trạng thái hãm của động cơ điện một chiều
2.4 Động cơ điện xoay chiều ba pha không đồng bộ (KĐB)
2.5 Các trạng thái hãm của động cơ điện KĐB
Chương 3 Điều chỉnh tốc độ truyền động điện (8 tiết)
3.1 Các chỉ tiêu chất lượng điều chỉnh tốc độ
3.2 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập (song song) (1t)
3.3 Các hệ thống điều chỉnh tốc độ truyền động điện một chiều (4t)
3.5 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều 3 pha KĐB (2t)
Chương 4 Tính chọn công suất động cơ (2 tiết)
4.1 Những vấn đề chung
4.2 Phát nóng và nguội lạnh của động cơ
4.3 Các chế độ làm việc của truyền động điện
4.4 Tính chọn công suất động cơ cho những truyền động không điều chỉnh tốc độ
4.5 Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ
4.6 Kiểm nghiệm công suất động cơ
Chương 5 Các phần tử khống chế tự động truyền động điện (3 tiết)
5.1 Các phần tử bảo vệ
5.2 Các phần tử điều khiển
5.3 Rơle
Chương 6 Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện (3 tiết)
6.1 Khái niệm chung
6.2 Điều khiển tự động theo nguyên tắc thời gian.
6.3 Điều khiển tự động theo nguyên tắc tốc độ.
6.4 Điều khiển tự động theo nguyên tắc dòng điện.
6.5 Các nguyên tắc điều khiển khác.
Chương 7 Các sơ đồ hệ thống điều khiển truyền động điện điển hình (19 tiết)
7.1 Trang bị điện – điện tử máy doa (2t)
7.2 Trang bị điện – điện tử máy tiện (4t)
7.3 Trang bị điện – điện tử máy bào giường (3t)
7.4 Trang bị điện – điện tử máy mài (2t) 99
7.5 Trang bị điện – điện tử lò hồ quang (4t)
7.6 Trang bị điện – điện tử thang máy (4t)

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Bê
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 2.95 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?dqxtj9jxr5cciag
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *