Bài Giảng Xử Lý Ảnh Số – Mai Cường Thọ, 65 Trang

Chương 1: Nhập môn xử lý ảnh
1.1. Tổng quan về hệ thống xử lý ảnh
1.2. Những vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh
Chương 2: Thu nhận ảnh
2.1. Các thiết bị thu nhận ảnh
2.2. Lấy mẫu và lượng tử hoá
2.3. Một số phương pháp biểu diễn ảnh
2.4. Các định dạng ảnh cơ bản
2.5. Kỹ thuật tái nhận ảnh
2.6. Khái niệm ảnh đen trắng, ảnh màu
Chương 3. Xử lý nâng cao chất lượng ảnh
3.1. Cải thiện ảnh sử dụng các toán tử điểm
3.2. Cải thiện ảnh sử dụng các toán tử không gian
3.3. Khôi phục ảnh
Chương 4. Các phương pháp phát hiện biên
4.1. Khái quát về biên và phân loại các kỹ thuật dò biên
4.2. Phương pháp phát hiện biên cục bộ
4.3. Dò biên theo quy hoạch động
4.4. Các phương pháp khác
Chương 5. Phân vùng ảnh
5.1. Giới thiệu
5.2. Phân vùng ảnh theo ngưỡng biên độ
5.3. Phân vùng theo miền đồng nhất
5.4. Phân vùng dựa theo đường biên
5.5. Phân vùng theo kết cấu bề mặt
Chương 6. Nhận dạng ảnh
6.1. Giới thiệu
6.2. Nhận dạng dựa theo miền không gian
6.3. Nhận dạng dựa theo cấu trúc
6.4. Nhận dạng dựa theo mạng Nơron
Chương 7. Nén dữ liệu ảnh
7.1. Giới thiệu
7.2. Các phương pháp nén thế hệ thứ nhất

7.3. Các phương pháp nén thế hệ thứ hai


Nguồn : Internet
Tác giả : Mai Cường Thọ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.71 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?kzjnfnqf2yy99f8
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *