Bài tập lớn Gia công trên máy CNC

cnc

 

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………………… 1
PHẦN I: TÌM HIỂU VỀ MÁY CẮT DÂY CNC ……………………………….. 2
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY CẮT DÂY CNC …………………………. 2
1.1 Tổng quát về máy cắt dây CNC …………………………………………….. 5
1.2 Đặc tính kỹ thuật ưu việt vủa máy cắt dây CNC …………………….. 6
1.3 Chức năng của bộ điều khiển CNC ……………………………………….. 7
II. MÁY CẮT DÂY DK7732 ………………………………………………………….. 10
2.1 Bản chất của gia công tia lửa điện bằng cắt dây ……………………. 10
2.2 Ứng dụng và chủ yếu và phạm vi sử dụng ……………………………. 11
2.3 Các tham số kỹ thuật chủ yếu……………………………………………… 13
2.4 Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm ………………………………………………… 13
2.5 Tính năng ưu việt của máy …………………………………………………. 14
2.6 Dây cắt ……………………………………………………………………………… 14
2.7 Chất điệnmôi ……………………………………………………………………. 15
2.8 Chất lượng bề mặt khi gia công WEDM ………………………………. 16
2.9 Cấu hình trục của máy ……………………………………………………….. 17
2.10 Hệ thống truyền động của máy ………………………………………….. 17
2.11. Độ nhọn giá dây ………………………………………………………………. 20
2.12. Bảng ổ trục lăn, máy điện ………………………………………………… 20
2.13 Bảng bôi trơn của máy ……………………………………………………… 20
2.14 Bảo trì máy và loại bỏ sự cố ………………………………………………. 21
2.14.1 Bảo trì máy ……………………………………………………………… 21
2.14.2 Sự cố và phương pháp loại bỏ …………………………………… 22
2.15 Bảng các linh kiện dễ bị hư hỏng……………………………………….. 24

PHẦNII:BÀI TẬP……………………………………………………………………….. 25
I.Lập trình trên máy phay …………………………………………………….. 25
1.1 Trình tự gia công ……………………………………………………….. 26
1.2 Tính toán chế độ cắt …………………………………………………… 27
1.3 Chương trình gia công ……………………………………………….. 34
II.Lập trình trên máy tiện……………………………………………………… 39
2.1 Trình tự gia công ……………………………………………………….. 39
2.2 Tính toán chế độ cắt …………………………………………………… 40
2.3 Chương trình gia công ……………………………………………….. 42
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………. 45

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?j0glglmplcl8fqd
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *