Bài tập Môn thiết kế Cơ sở dữ liệu

 

Xây dựng mô hình quan hệ cho cơ sở dữ liệu

Kiểm tra dạng chuẩn của lược đồ quan hệ

Chuẩn hóa lược đồ quan hệ

Kiểm tra bảo toàn tập phụ thuộc hàm và bảo toàn thông tin

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 196.45 KB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?car8242o326i46v
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *