Bài Tập và Đề Thi Điện Tử Số – Trịnh Văn Loan

Chương 1: Hệ đếm 1.1 Khái niệm chung
Chương 2 : Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm
Chương 3: Cổng logic 3.1 Các cổng logic và các tham số chính3.1.1 Cổng logic cơ bản
Chương 4: Mạch logic tổ hợp 4.1 Khái niệm chung
Chương 5 : Mạch logic tuần tự 5.1 Khái niệm chung
Chương 6 : Mạch phát xung và tạo dạng xung 6.1 Mạch phát xung6.1.1 Mạch dao động đa hài cơ bản cổng NANDTTL
Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn 7.1 Khái niệm chung
Chương 8: Logic lập trình (PLD) 8.1 Giới thiệu chung về PLD
Chương 9: Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL9.1 Giới thiệu chung về ngôn ngữ mô tả phần cứng HDL

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trịnh Văn Loan
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 342.47 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?bb7ee6hkhfvqm8i
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *