Bộ môn cơ điện tử và CTM đặc biệt – Nhiều tác giả, 122 Trang

 

Tài liệu này là giới thiệu phương pháp tạo các chi tiết (Parts), các lắp ráp (Assemplies) và các bản vẽ chế tạo (Drawings) trong Pro/ ENGINEER. Sau khi hoàn thành tất cả các hướng dẫn, ta sẽ thấy phương pháp Pro/ ENGINEER chuyển thông tin thiết kế ở dạng 3D sang mọi tài liệu thiết kế và ngược lại, từ tạo dựng chi tiết dạng khối, sang lắp ráp cụm chi tiết, xuất ra các bản vẽ chế tạo. Các hướng dẫn ở đây cũng giới thiệu những kỹ thuật cơ bản để sử dụng Pro/ ENGINEER trong mỗi giai đoạn thiết kế. Hiểu về các giai đoạn thiết kế của Pro/ENGINEER sẽ giúp người thiết kế hiểu được vai trò riêng biệt của mỗi cá nhân trong một nhóm thiết kế

Mục tiêu độc giả của tài liệu

Người dùng có thể sử dụng linh hoạt các hướng dẫn trong cuốn sách này để có một cái nhìn tổng quan về thiết kế với sự trợ giúp của máy tính nói chung và của Pro/ENGINEER nói riêng. Các đối tượng độc giả của cuấn sách:

• Những người thiết kế mới và những người thiết kế chưa có hoặc có ít kinh nghiệm về sử dụng phần mềm CAD/ CAM.

• Những người thiết kế mới tiếp cận với Pro/ ENGINEER nhưng đã làm việc với các ứng dụng CAD/ CAM khác. Tài liệu này có thể cho người sử dụng một

phương pháp, một quan điểm thiết kế riêng của mỗi người trong Pro/ENGINEER và trong bất kỳ ứng dụng CAD/ CAM nμo.

• Những người thiết kế đã có một số kinh nghiệm làm việc với Pro/ ENGINEER, nhưng muốn xem lại các vấn đề cơ bản hoặc tìm hiểu thêm về các thủ thuật để

sử dụng tốt nhất các chức năng chính của Pro/ ENGINEER.

Phạm vi và mục đích của tài liệu

Tài liệu hướng dẫn này không có mục tiêu tóm tắt hoàn chỉnh các kỹ thuật cơ sở trong Pro/ ENGINEER. Mục đích của các hướng dẫn là định hướng cho người sử dụng qua các xử lý thiết kế kiểu “end-to-end” (sẽ được giới thiệu trong ch−ơng 1) theo nhiều cách. Một số kỹ thuật tạo khối, tạo bề mặt, kỹ thuật lắp ráp cao cấp (hoặc thậm trí là cơ bản) có thể không được đề cập đến trong tài liệu này. Hầu hết tài liệu tập trung vào việc tạo dựng chi tiết dạng khối (Solids), đặc biệt là sử dụng các rμng buộc tham số trong chế độ vẽ phác Sketcher.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?94tsrdrcdpczg5h
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *