Căn Bản Mạng Không Dây Wireless – Ks.Trương Hoàng Vỹ, 305 Trang

 

http://www.thuvienso.info Chương 1. Căn bản về xây dựng một mạng không dây (wireless);
Chương 2. Cài đặt trong môi trường Windows XP.
Chương 3. Chia sẻ một máy tính gia đình
Chương 4. Cài đạt và cấu hình Router không dây;
Chương 5. Cài đặt và cấu hình các Adapter không dây
Chương 6. Cấu hình mạng gia đình Windows
Chương 7. Chia sẻ các tài nguyên mạng
Chương 8. Lọc nội dung và mở các dịch vụ Game
Chương 9. Tận dụng các HotSpot không dây
Chương 10. Bảo vệ hệ thống và dữ liệu.
Chương 11. Bảo vệ an toàn mạng không dây.
Chương 12. Bảo vệ mạng không dây
Chương 13. Xử lý các sự cố và giám sát mạng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trương Hoàng Vỹ
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 147MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?0qcf4aon358nz8h
[/like-gate]

 

 

 

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *