Sách ngoại văn

Tiếng anh kỹ thuật-Understanding technical english _ Tập 3

Đây là cuốn sách cuối cùng trong series Understanding technical english, đây là tập khá khó nhưng lại rất có…

Read More »

Sách tiếng anh kỹ thuật trung cấp có bài tập bài giải.

Sách này thì rất nổi tiếng, ai cũng biết, giờ mới chỉ đến tập 3 được share lên mạng, đủ…

Read More »

Sách Hot!!! The Geometrical Tolerancing Desk Reference: Creating and Interpreting ISO Standard Technical Drawings

Sách về dung sai cũng như ghi kích thước trên bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn ISO quốc tế thông…

Read More »

Sách ngoại văn Solar Engineering of Thermal Processes 3rd

Solar Engineering of Thermal Processes 3rd ed PDF Language: English Publication Date: August 25, 2006 | ISBN-10: 0471698679 | ISBN-13:…

Read More »

Sách tiếng anh kỹ thuật: English for Engineering từ Cambridge

Tài liệu được trình bày ở dạng màu rất dễ hoc, trình bày logic nên dù bạn là người mới…

Read More »

Understanding Flight2001

Tóm tắt lại họ .. phát triển phương pháp khác biệt, trực quan hơn về việc nghiên cứu máy bay…

Read More »
Back to top button