Kỹ thuật số

[Silde Bài giảng] Môn học Kỹ Thuật Số – Đặng Ngọc Khoa

Đây là slide powerpoint do khoa Kỹ thuật Điện tử II – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông…

Read More »

Giáo trình bài giảng Kỹ thuật số – Huỳnh Việt Thắng, 121 Trang

  Chương 1 – Hệ thống số đếm và khái niệm mã Chương 2 – Đại số BOOLE

Read More »

Kỹ thuật thông tin số – Th.Hoàng Lê Uyên Thục, 185 Trang

  Trong cuộc sống từ xa xưa, con người luôn có nhu cầu trao đổi với nhau những tâm tư,…

Read More »

Xử lý tín hiệu số – Hoàng Lê Uyên Thục, 112 Trang

Nội dung: – Xử lý tín hiệu số – Tín hiệu và hệ thống rời rạc

Read More »

[Silde Bài giảng] Kỹ thuật truyền số liệu – Phan Đình Khôi, 465 Trang

    Nguồn : Internet Tác giả : Phan Đình Khôi Kiểu tập tin : PDF

Read More »

Giáo trình kỹ thuật số – Nguyễn Trung Lập, 163 Trang

  Nhu cầu về định lượng trong quan hệ giữa con người với nhau, nhất là trong những trao đổi…

Read More »

Giáo trình Kỹ Thuật Chuyển Mạch Số – Ks.Nguyễn Văn Điềm, 225 Trang

  Giới thiệu về nội dung: Kỹ thuật viễn thông là một ngành đã phát triển rất mạnh mẽ trong…

Read More »

Hỏi đáp đề cương môn học Kỹ thuật truyền số liệu – Khuyết danh

Kỹ thuật truyền số liệu là một mảng kiến thức không thể thiếu đối với sinh viên chuyên ngành điện…

Read More »

Giáo trình Xử Lý Tín Hiệu Số – Trịnh Văn Loan, 243 Trang

CHƯƠNG 1 TÍN HIỆU SỐ VÀ HỆ XỬ LÝ SỐ 1-1 Khái niệm về tín hiệu và hệ xử lý…

Read More »

Giáo trình Tổng Quan Về Viễn Thông – Ths.Nguyễn Văn Đát, 156 Trang

  Trong những năm qua, hạ tầng viễn thông đã phát triển nhanh về cả công nghệ và chất lượng…

Read More »

Công Nghệ Sản Xuất Chương Trình Truyền Hình – Phạm Thị Sao Băng, 81 Trang

Chương 1 – GIỚI THIỆU CHUNG 1-Sự phát triển của đài truyền hình Việt Nam 2-Đặc điểm chung của công…

Read More »

Bài Giảng Môn Xử Lý Tín Hiệu Số – Ts.Lã Thế Vinh, 84 Trang

Chương 0: Mở đầu (2 tiết): Giới thiệu tổng quan về môn học xử lý tín hiệu số. Ứng dụng…

Read More »

Kỹ Thuật Chiếu Sáng – Ths.Dương Lan Hương, 237 Trang

  Trong sản xuất và đời sống xã hội, ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng không…

Read More »

Giáo Trình Kỹ Thuật Điện Tử Số – Nguyễn Kim Giao, 328 Trang

  Mục Lục Lời giới thiệu Chương 1. Các hệ thống đếm và mã số

Read More »

Giáo Trình Multimedia – Pgs.Ts.Đỗ Trung Tuấn, 137 Trang

Chương 1. Giới thiệu về quá trình đa phương tiện 1.1. Khái niệm về Multimedia 1.2. Hoàn cảnh sử dụng…

Read More »

Tư Duy Lập Trình và Mã Lệnh – Nhiều Tác Giả, 123 Trang

  A) Chuẩn bị lập trình B) Mã lệnh G C) Mã lệnh M

Read More »
Back to top button