Đồ án Công nghệ chế tạo máy thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết bạc bắt chầy của máy dập

Hiện nay, các ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng đòi hỏi kỹ sư cơ khí và cán bộ kỹ thuật cơ khí được đào tạo ra phải có kiến thức sâu rộng, đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức đó để giải quyết những vấn đề cụ thể …

More

Đồ án Truyền động điện

LỜI NÓI ĐẦU Thế kỉ XXI – thế kỉ của công nghệ thông tin, của khoa học kĩ thuật và công nghệ tự động. Nhằm đáp ứng nhu cầu của sự phát triển, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Truyền động điện ra đời là một trong những yếu tố quan trọng: …

More

DA_Máy điều hòa không khí

MỤC LỤC                                                      NỘI DUNG Trang LỜI NÓI ĐẦU 4 CHƯƠNG 1. VAI TRÒ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU VIỆT NAM 5 1. Vai trò điều hoà không khí trong đời sống 5 2. Các yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến con người  7 CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN …

More

DA_Khí cụ điện

Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước,ngành điện cũng đồng thời phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu về điện Các khí cụ điện có nhiệm vú dảm bảo an toàn trong quá trinh vận hành các thiết bị điện Với những yêu cầu khác nhau mà người ta chế tạo …

More

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Từ những năm 70, nhu cầu xi măng cho xây dựng công nghiệp, cơ sở hạ tầng và nhà ở tăng lên nhanh chóng trên thế giới ,đặc biệt là sự bùng nổ về đầu tư phát triển công nghiệp xi măng tại các nước đang phát triển.mặtkhác để đáp ứng yêu cầu ngày càng …

More