Ansys

Inventor – Ansys trong môi trường inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy

Inventor là một phần mềm của hãng Autodesk, có khả năng thiết kế 3D, Trực quan thông minh, được sử…

Read More »

Giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn _ tài liệu cho ngành kỹ thuật

Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình vi…

Read More »

Tài liệu hướng dẫn tính toán, mô phỏng với Ansys Workbench 14

ANSYS có rât nhiều Mô đun, trong đó Mô đun Ansys workbench cho phép dựng mô hình (Modelling) 3D, mạnh…

Read More »

TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG LAN TRUYỀN CHẤT SỬ DỤNG PHẦN MỀM ANSYS

Hiện nay, các tính toán quá trình truyền các chất hòa tan có ý nghĩa lớn đối với việc lập…

Read More »

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ KIỂM TRA BỀN TRỤC CÁN SAU CÁC LẦN SỬA CHỮA

Số lượng trục cán thô cần sửa chữa sau sử dụng rất lớn. Bài báo trình bày việc ứng dụng…

Read More »

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ TÍNH ỨNG SUẤT UỐN CHÂN RĂNG

ANSYS là phần mềm tiện ích, có thể tính tương đối chính xác chuyển vị và ứng suất tại các…

Read More »

Sử DụNG ANSYS TRONG MÔI TRƯờNG INVENTOR Để TíNH TOáN THIếT Kế CHI TIếT MáY

Tuyển tập báo cáo nghiên cứu khoa học của trường đại học nông nghiệp 1 đề tài: Sử DụNG ANSYS…

Read More »

MÔ HÌNH HÓA VÀ PHÂN TÍCH SỰ LÀM VIỆC KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP BẰNG PHẦN MỀM ANSYS

Để phân tích sự làm việc của kết cấu bêtông cốt thép đòi hỏi phải tìm ra ứng suất và…

Read More »

Lựa chọn kích thước hình học tối ưu trong lắp ghép puly với trục dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) bằng phần mềm ANSYS

Bài báo đề xuất phương pháp nghiên cứu hình dạng hợp lý của puly với trục chịu ứng suất thay…

Read More »

Báo cáo luận văn ANSYS

Cả hai loại nón hiện có trên thị trường của Protec đạt chất lượng theo TCVN 5756-2001. Khi ở cùng…

Read More »

Tự học ANSYS

  Ansys được tạo ra để xử lý những bài toán dạng kết cấu phức tạp,tạo hình khó khăn như dầm cong,các…

Read More »

Hưỡng dẫn cài ANSYS 8.0

Khi nghĩ đến các phần mềm về xây dựng,chúng ta thường nghĩ ngay đến các phần mềm như Sap 2000,Etabs,hay…

Read More »

Cài đặt ANSYS 14

Khi nghĩ đến các phần mềm về xây dựng,chúng ta thường nghĩ ngay đến các phần mềm như Sap 2000,Etabs,hay…

Read More »

Thực Hành ANSYS

Ansys cung cấp phương pháp giải các bài toán cơ với nhiều dạng mô hình vật liệu khác nhau :Đàn…

Read More »

Hướng dẫn cài ANSYS 7.0

Khi nghĩ đến các phần mềm về xây dựng,chúng ta thường nghĩ ngay đến các phần mềm như Sap 2000,Etabs,hay…

Read More »
Back to top button