Luyện kim

Bài giảng Vật Liệu Học

Bộ tài liệu dành cho sinh viên theo học ngành Cơ khí – Cơ điện tử.  Giống như môn vật liệu phi…

Read More »

Giáo Trình Các Phương Pháp Gia Công Biến Dạng – Lưu Đức Hòa, 65 Trang

  Thực chất Gia công biến dạng là một trong những phương pháp cơ bản để chế tạo các chi…

Read More »

Lý Luận Về Công Nghệ Lò Cao Luyện Gang – Tô Xuân Thanh, 135 Trang

  Công nghiệp gang thép là nguồn cung cấp nguyên liệu, sản phẩm cho các ngành khác như chế tạo…

Read More »

Đại Cương Về Công Nghệ Lò Luyện Gang – Tô Xuân Thanh, 56 Trang

  Công nghiệp gang thép là nguồn cung cấp nguyên liệu, sản phẩm cho các ngành khác như chế tạo…

Read More »

Công Nghệ Sản Xuất Ferro (Hợp Kim Sắt) – Pgs.Ts.Ngô Trí Phúc

Cuốn sách này gồm 3 phần và 3 phụ lục sau: Phần 1: Nguyên lý luyện ferro. – Chương 1.…

Read More »

Kỹ Thuật Lò Điện Luyện Thép – Pgs.Ts.Trần Văn Dy

  Các thiết bị và công nghệ luyện kim nói chung trong đó có kỹ thuật lò điện luyện thép…

Read More »
Back to top button