Báo cáo chuyên đề : Thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom-Up

  Trong  cuộc sống  hiện  đại,  ở Việt Nam  ngày  càng  xuất  hiện  nhiều công  trình  cao tầng. Việc  thiết kế nhà  cao tầng hiện nay, hầu hết đều  có tầng hầm để giải quyết vấn đề đỗ xe và các hệ thống kỹ thuật của toàn nhà. Phổ biến là các công trình cao …

More

Sổ Tay Thiết Kế Đường Ôtô Tập 1 – Gs.Ts.Nguyễn Xuân Trục, 299 Trang

  Cuốn sách giới thiệu các cơ sở lý luận , các phương pháp thiết kế, các công trình của đường ô tô, các nguyên tắc, các điều quy định trong thiết kế mạng lưới đường, thiết kế bình đồ, mắt cắt dọc, mặt cắt ngang, thiết kế nền đường, mặt đường, thiết kế đường …

More