Câu hỏi và trả lời về Hệ quan trị CSDL quan hệ Oracle

– Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

– Các chức năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu?

– Kể ra ba loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính?

– Thế nào là cơ sở dữ liệu phẳng?

– Các tính chất của một bảng quan hệ trong mô hình quan hệ?

– Nêu ba ưu điểm của kiến trúc công nghệ khách/chủ so với kiến trúc công nghệ máy lớn?

– Ưu điểm của stored procedure so với một khối lệnh PL/SQL?

– Chức năng của Net8?

– Những thành phần phần cứng chính ảnh hưởng đến hiệu năng?

– Điều gì xảy ra nếu các tập tin redo log bị hư hỏng?

– Điều gì xảy ra nếu các tập tin dữ liệu bị hư hỏng?

– Cấu thành của một thể hiện của Oracle?

——

 

Nguồn : internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PRC
Độ lớn tập tin : 28.34 KB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?qe213rz235r2b01
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *