Cấu trúc dữ liệu giải thuật – Lưu Văn Hiền

CHƯƠNG 1. GIẢI THUẬT VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU..
1.1.Giải thuật & cấu trúc dữ liệu.
1.2.Ngôn ngữ diễn đạt giải thuật : sử dụng ngôn ngữ C..
1.3.Giải thuật đệ quy.
1.4.Độ phức tạp của thuật toán.
Bài thực hành chương 1.
CHƯƠNG 2 DANH SÁCH (LIST).
2.1. Khái niệm danh sách.
2.2. Các phép toán trên danh sách.
2.3. Cài đặt danh sách.
2.4.Danh sách liên kết đơn nối vòng.
2.5.Danh sách liên kết kép.
Bài thực hành chương 2.
CHƯƠNG 3.NGĂN XẾP (STACK).
3.1.Ðịnh nghĩa ngăn xếp.
3.2.Các phép toán trên ngăn xếp.
3.3 Cài đặt ngăn xếp.
3.4.Ứng dụng ngăn xếp.
Bài thực hành chương 3.
CHƯƠNG 4 HÀNG ÐỢI (QUEUE).
4.1. Ðịnh nghĩa.
4.2. Các phép toán trên hàng.
4.3. Cài đặt hàng.
4.4. Một số ứng dụng của hàng đợi
Bài thực hành chương 4.
CHƯƠNG 5 CÂY (TREES).
5.1.Các khái niệm cơ bản.
5.2.Cài đặt cây.
5.3.Cây Nhị Phân.
5.4.Cây tìm kiếm nhị phân (binary search trees).
5.5.Ứng dụng : mã hoá Huffman.
Bài thực hành chương 5
CHƯƠNG 6: SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM…
6.1.Sắp xếp.
6.2.Tìm kiếm…
Bài thực hành chương 6.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lưu Văn Hiền
Kiểu tập tin : CHM
Độ lớn tập tin : 369.94 KB

 

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://mediafire.com/?dvz7wrgrd1umdjh
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *