Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Pgs.Ts.Vũ Đình Hòa

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được viết cho sinh viên năm thứ hai sau khi học sinh đã có kiến thức đại cương về lập trình bằng một ngôn ngữ bậc cao, chẳng hạn Pascal, C, ….Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những cấu trúc dữ liệu thông dụng, nâng cao và những thao tác trên cấu trúc đó. Cung cấp một số thuật toán cơ bản và rèn luyện một số kỹ năng phân tích thuật toán cho sinh viên. Rèn luyện cho sinh viên cách áp dụng các cấu trúc dữ liệu đã học và tư duy thuật toán để có thể thiết kế và cài đặt một số chương trình bằng một ngôn ngữ bậc cao. Tạo điều kiện nâng cao về kĩ thuật lập trình , về phương pháp giải các bài toán, giúp sinh viên có khả năng đi sâu thêm vào các môn học chuyên nghành như cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên gia, ngôn ngữ hình thức, chương trình dịch, ..v..v. Giáo trình bao gồm các chương với nội dung sau đây:
1. Vai trò của cấu trúc dữ liệu trong một đề án tin học
2. Thiết kế và phân tích giải thuật
3. Đệ qui và giải thuật đệ qui
4. Cấu trúc dữ liệu tuyến tính và cách cài đặt bằng mảng
5. Cấu trúc dữ liệu tuyến tính và cách cài đặt bằng danh sách liên kết
6. Cây
7. Sắp xếp
8. Tìm kiếm

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Vũ Đình Hòa
Kiểu tập tin : HTML
Độ lớn tập tin : 1.14 MB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?t22iwgjojfw
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *