Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán – Đinh Mạnh Tường, 302 Trang

http://www.thuvienso.info
Nội dung giáo trình:
– Chương 1. Thuật toán và phân tích thuật toán
– Chương 2. Kiểu dữ liệu, CTDL và mô hình dữ liệu
– Chương 3. Danh sách
– Chương 4. Cây
– Chương 5. Tập hợp
– Chương 6. Bảng
– Chương 7. CTDL ở bộ nhớ ngoài
– Chương 8. Các chiến lược thiết kế thuật toán
– Chương 9. Sắp xếp
– Chương 10. Các thuật toán trên đồ thị
– Tài liệu Tham khảo

Sách này trình bày các cấu trúc dữ liệu (CTDL) và thuật toán. Các kiến thức về CTDL và thuật toán đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo cử nhân tin học. Sách này đựơc hình thành trên cơ sở các bài giảng về CTDL và thuật toán mà tôi đã đọc nhiều năm tại khoa Toán-Cơ-Tin học và khoa Công nghệ thông tin Đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà nội. Sách được viết chủ yếu để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các Khoa Công nghệ thông tin, nhưng nó cũng rất bổ ích cho các độc giả khác cần có hiểu biết đầy đủ hơn về CTDL và thuật toán.
Chúng tôi mô tả các CTDL và các thuật toán trong ngôn ngữ Pascal, vì Pascal là ngôn ngữ được nhiều người biết đến và là ngôn ngữ được sử dụng nhiều để trình bày thuật toán trong sách báo.

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?9ewmyx6057ajmif
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *